فریزر صندوقیHimaIia (هیمالیا )مدلVCF۲۷۵ سفید
لطفا هر زمان كه اين كالا موجود بود به من اطلاع دهيد
یخچال سرد خانه ای HimaIia(هیمالیا۷) فوت سری AEGمدلHS۷
لطفا هر زمان كه اين كالا موجود بود به من اطلاع دهيد
یخچال باجایخی HimaIia(هیمالیا) ۹فوت سری مدلHM۹
لطفا هر زمان كه اين كالا موجود بود به من اطلاع دهيد
یخچال باجایخی HimaIia(هیمالیا )۱۱فوت سری مدلHB۱۱
لطفا هر زمان كه اين كالا موجود بود به من اطلاع دهيد
یخچال فریزر کمبیHimaIia (هیمالیا)مدل۵MODE آبسرد کن دارسفید چرمی
لطفا هر زمان كه اين كالا موجود بود به من اطلاع دهيد
یخچال فریزرکمبیHimaIia (هیمالیا) مدل۵MODE-۶۰mw آبسردکن دار سیلور
لطفا هر زمان كه اين كالا موجود بود به من اطلاع دهيد
یخچال فریزر کمبی HimaIia(هیمالیا )مدل۵MODE-۶۰MW هوم بارسفیدچرمی
لطفا هر زمان كه اين كالا موجود بود به من اطلاع دهيد
یخچال فریزر کمبی HimaIia(هیمالیا)مدل۵MODE هوم بارسیلور
لطفا هر زمان كه اين كالا موجود بود به من اطلاع دهيد
یخچال و فریزر کمبی HimaIia(هیمالیا)مدل۶۰-DIFFERNTturbo آبسرد کن دار
لطفا هر زمان كه اين كالا موجود بود به من اطلاع دهيد
یخچال فریزردوقلو پانوراما پلاسHimaIIia هیمالیامدل ۶۵۰هوم بار
لطفا هر زمان كه اين كالا موجود بود به من اطلاع دهيد
یخچال فریزردوقلو پانوراما پلاسHimaIia هیمالیامدل ۶۵۰هوم بار
لطفا هر زمان كه اين كالا موجود بود به من اطلاع دهيد
یخچال فریزر دو قلورومانوپلاس HimaIiaهیمالیا ۶۵۰یخساز اتوماتیک سفید چرمی
لطفا هر زمان كه اين كالا موجود بود به من اطلاع دهيد