جارو برقی صنعتی کسری مدل کارواشی/کارگاهی
لطفا هر زمان كه اين كالا موجود بود به من اطلاع دهيد
جارو برقی صنعتی کسری تک فاز۲/۲wمدل تورنادو
لطفا هر زمان كه اين كالا موجود بود به من اطلاع دهيد
جارو برقی صنعتی کسری سه ۳wفازمدل تورنادو
لطفا هر زمان كه اين كالا موجود بود به من اطلاع دهيد
جارو برقی صنعتی کسری سه فاز۴wمدل تورنادو
لطفا هر زمان كه اين كالا موجود بود به من اطلاع دهيد