ماشین لباسشویی Pakshoma(پاکشوما) ۹کیلویی مدل TFB-۹۶۴۰۶سفید