ماشین لباسشوییPakshoma (پاکشوما) ۸کیلویی مدل TFB-۸۶۴۰۷سیلور