يخچال فریزر دو قلو پارس مدل بوران ۱۷۰۰i آبسرد کن دارنوفراست سفید