ماشین لباسشویی Pakshoma(پاکشوما ) ۹کیلویی مدل TFB-۹۶۴۱۶WT