ماشین لباسشوییPakshoma (پاکشوما )۹کیلویی مدل TFB-۹۶۴۱۶STسیلور