یخچال فریزردوقلوآزمایش نوفراست مدل رویال ۲۲۶۵Wسفید