جاروبرقی کسری سه موتور تجاری مدل آراز۸۰ لیتر آب و خاک