ماشین لباسشویی دو قلوPakshoma( پاکشوما )۱۵.۵کیلویی مدل PWT-۱۵۶۴سفید