ماشین لباسشوییPakshoma( پاکشوما ).۸کیلویی مدل TFB-۸۶۴۰۲WTسفید