ماشین لباسشوییPakshoma( پاکشوما )۹کیلویی مدل TFB-۹۶۴۱۸سفید