ماشین لباسشوییPakshoma( پاکشوما ).۸کیلویی مدل TFB-۴۰۸۰۳سفید