ماشین لباسشوییPakshoma( پاکشوما ).۸کیلویی مدل BWF-۴۰۸۰۸sسیلور