ماشین لباسشوییPakshoma( پاکشوما )۹کیلویی مدل TFB-۴۰۹۰۴سیلور