یخچال فریزرکمبیPakshoma (پاکشوما) مدل P۲۳۰ فریزر بالا سیلور