ماشین لباسشوییPakshoma (پاکشوما) ۹کیلویی مدل TFB-۹۶۴۲۸سفید