یخچال فریزر ۲۴ فوتBOST (بست) فریزر پایین مدل۱۳-BRB ۲۴۱سیلور