یخچال فریزر۲۴ فوت BOST(بست) فریزر پایین مدل BRB۲۴۱-۱۰ سفید