یخچال تکPars (پارس)مدل ۱۳۰۰ با جایخی سفید

قیمت دهی
برند