جاروبرقی کسری سه موتور تجاری مدل پاندا ۸۰ لیتر آب و خاک